Seks uger alene i en hytte i Norge

Torsdag den 7. April kl. 19.00 – 20.30 på Horsens Bibliotek

Daniel Boel Nielsen fik nok af gymnasietidens stress og jag og besluttede at gå i en helt anden retning – han ville nyde naturen i ro og mag. Da han var blevet student, tog han alene op i en hytte i Norge, og der boede han i seks uger. Tiden blev brugt på at vandre i bjergene, fiske, samle brænde og ikke mindst: at tænke. Daniel havde sin dagbog med, og hver morgen og hver aften blev de store spørgsmål i livet taget op til overvejelse: Hvem vil jeg være? Hvordan vil jeg leve? Hvad er meningen med livet? Hør hvordan det var for Daniel at være i stilheden og ensomheden og hvilke tanker, der dukkede op undervejs. Blandt andet om præstationssamfundet, Gud, kærlighed og mening.

Entré for foredrag: 50 kr. inkl. kaffe/te.

 

anne lise marstrand-jørgensen, forfatter

Anne Lise Marstrand-Jørgensen om “Margrete I”

Mandag den 7. februar kl. 19.00 – 21.00 på Horsens Bibliotek

Mød forfatter Anne-Lise Marstrand-Jørgensen, når hun fortæller om bogen ”Margrete I” – et psykologisk drama om en af middelalderens
mest betydningsfulde kvinder. Allerede som tiårig bliver Margrete gift med Norges konge og sendt hjemmefra. Hun er Valdemar Atterdags yngste datter, født i 1353, og hendes opgave i Norge er enkel: Hun skal føde en arving til den norske trone og knytte rigerne tættere sammen. Da Valdemar dør uden at efterlade sig en søn, er der ingen indlysende tronfølger. På trods af interne stridigheder og truslen om krig udefra lykkes det Margrete at få valgt sin femårige søn til konge af Danmark. Hun regerer på hans vegne og har allerede tidligt en tydelig drøm om fremtiden: Norden skal samles til ét rige – og hun skal stå i spidsen.

Historien om Margrete I rækker ud over hendes samtid. Det er en roman om, hvordan en ung kvinde trodser rammerne for et kvindeliv i middelalderen og sætter sig for at bruge magten til at skabe fred. Det er et gribende psykologisk portræt af en usædvanlig politisk begavelse, der bliver ved med at fascinere på tværs af århundreder; en fortælling om middelalderens Norden, om ensomhed og drift, kærlighed, tro og overtro.

Arrangeres i samarbejde med Horsens Kommunes Biblioteker.

Billetter a 75 kr. inkl. kaffe/te på horsensbibliotek.dk fra 8. december.

 

Generalforsamling og fællessang med nordiske sange fra Højskolesangbogen

Torsdag den 17. marts kl. 18.00 – 21.00 på Horsens Bibliotek

Kl. 18.00: Generalforsamling
Dagsorden sendes til medlemmer ved indkaldelse til generalforsamling.

Kl. 19.00: Fællessang med nordiske sange fra højskolesangbogen.
I november 2020 udkom 19. udgave af Højskolesangbogen, og det er den vi skal synge fra, når vi får besøg af Jacob Vestager Tybjerg. Jacob tager os på en guidet tur rundt i den nye udgave, og vi skal synge en masse nye sange blandet op med nogle i forvejen kendte. ”Højskolesangbogen er jo nok en af de bøger, der har opholdt mig allermest. Det er den bog, jeg bruger oftest. Den er altid med i tasken og er en poesibog med en masse smukke ord til alle mulige anledninger og lejligheder”, lyder det fra Jacob Vestager Tybjerg.

Jacob spiller selv klaver til sangene og det forlyder, at der er fart over feltet, og at det er temmelig underholdende. ”Musik og sang bliver man glad af. Det er overordentlig svært at være sur, når man synger eller hører andre synge. Jeg har så megen fornøjelse og glæde ved musik og sang, og det er det jeg gerne vil give videre”, siger Jacob. Bag en af de nye sange i den 19. udgave af Højskolesangbogen står Jacob Vestager Tybjerg og hans søster Margrethe Vestager. Han har stået for melodien, og Margrethe har skrevet teksten. Den skal vi naturligvis også synge.

Entré: 50 kr. inkl. kaffe/te.

 

Besøg ved skibssætningen “Høj Stene”

Onsdag den 27. april kl. 18.30 – 21.00

Ved Gudenåen i nærheden af Kongensbro findes et imponerende gravmonument rejst i jernalderen omkring år 600 efter Kristi fødsel. Monumentet er en skibssætning, der er 80 meter langt og placeret mellem to gravhøje. Skibssætningen har dannet ramme om et storslået begravelsesritual, hvor en af landsdelens mest fremtrædende personer er blevet begravet med et fornemt gravudstyr.

Denne skibssætning er en af de største, der kendes og bestod oprindeligt af 28 rælingssten, der var ca. 2 meter høje og en 4 meter høj sten i forstavnen. Allerede i 1600-tallet omtales ”Høj Stene”, som den blev kaldt. Senere blev nogle af stenene fjernet og anvendt til andre formål. Omkring 1850 blev den bevarede del beskrevet og opmålt inden de sidste sten forsvandt. Derefter gik skibssætningen i glemmebogen. Nu har Moesgård Museum genfundet sporene efter skibssætningen og foretaget en udgravning på stedet. Efterfølgende er den blevet rekonstrueret på grundlag af tegningen fra 1850.

Denne aften får vi en rundvisning i skibssætningen ved museumsinspektør Jens Jeppesen, der deltog i udgravning og rekonstruktion. Vi slutter af med kaffe og æblekage på Kongensbro Kro.

Tilmelding:
Bindende tilmelding så tidligt som muligt af hensyn til kroen, men senest den 17. april til Bodil Christensen, bodichr@gmail.com eller på mobil 2117 5628. Opgiv mailadresse og/eller mobilnummer ved tilmelding.

Mødested:
Parkeringspladsen ved Kongensbro Kro, Gl. Kongevej 70, 8643 Ans By kl. 18.30. Vi kører dertil i private biler. Køretiden fra Horsens er ca. 1 time. Har du brug for samkørsel, skal du ved tilmelding give besked til Bodil, der formidler kontakt og aftaler individuelt.

Pris:
120 kr. som kan betales på MobilePay til 2117 5628 Mrk. Norden eller kontant til Bodil.

Horsens læser nordisk

Alle er velkomne til at møde op i læsekredsen. Tilmelding er ikke nødvendig, men du kan komme på en mailliste og modtage sidste nyt fra læsekredsen. Pris: 10 kr. pr. gang.

Møderne foregår onsdage kl. 16.30 – til ca. 18 i Salen på Horsens Bibliotek, hvor det udførlige program for sæsonen kan fås. Bøgerne kan hentes på biblioteket ca. en måned før mødegangen – så længe lager haves.

I foråret 2022 læser vi:
12. januar: Audur Ava Olafsdottir: Ar (Island 2018) Oplæg v. Dorthe Gislason, Foreningen
Norden, Horsens
9. februar: Karin Smirnoff: Jeg tog ned til bror (Sverige 2018) Oplæg v. Bodil Christensen,
Foreningen Norden, Horsens
9. marts: Åsa Larsson: Som offer for Molok (Sverige 2012) Oplæg v. Nanna Rørdam Knudsen,
Modtryk
6. april: Trude Teige: Mormor dansede i regnen (Norge 2021) Oplæg v. Vibeke Johansen,
Bibliotekar