Bestyrelsen i Foreningen NORDEN Horsens lokalafdeling består af følgende:

Formand og kontakt til program 
Dorthe Gislason
tlf. 20 44 00 93
dorthe@gislason.dk

Næstformand og kontakt til læsekredsen
Bodil Christensen
tlf. 21 17 56 28
bodichr@gmail.com

Kasserer
Connie Nielsen
42 15 85 74
connielisenielsen@gmail.com

Sekretær
Gunver Madsen
28 14 27 12
gunverskaffe@gmail.com

Medlemmer af bestyrelsen
Hanne Kjær
40 75 92 80
hannecenterparken@gmail.com

Helle Nancke
20 97 50 28
hnancke@gmail.com