Norden i 600 år
Det er 600 år siden Margrete den Første grundlagde det nordiske samarbejde for at bringe fred og skabe nordisk samhandel. Norden som tema er fremme i medierne, hvilket ikke mindst skyldes storfilmen om Margrete den Første, der er aktuel i biograferne. Filmen er et multinordisk samarbejde, hvor Danmark, Norge, Sverige og Island var blandt de medvirkende, både hvad angår skuespillere og finansiering. Før filmen var det bogen om Margrete den Første, og det er lykkedes os at få forfatteren af denne fremragende bog Anne Lise Marstrand-Jørgensen til Horsens i februar, hvor vi sammen med Horsens Bibliotek indbyder jer til en ”kongelig” aften.

Medmindre andet er anført, holdes arrangementerne i Salen på Horsens Bibliotek, og entréen betales ved indgangen. Det er muligt at bruge MobilePay.

ALLE ER VELKOMNE TIL VORE ARRANGEMENTER

Foreningen Norden arbejder for et øget nordisk samarbejde og sætter fokus på kendskabet til de nordiske landes kultur,
historie og samfundsliv. Medlemskab af Foreningen Norden er med til at sikre et fortsat arbejde indenfor disse områder.
Som medlem får du bl.a. Magasinet Nordiske fire gange årligt. Magasinet indeholder bl.a. NORDENs Rejsekatalog og tilbud om deltagelse i nordiske arrangementer, kurser og konferencer.

Du kan blive medlem af Foreningen Norden via www.foreningen-norden.dk under punktet Medlemskab eller du kan aflevere oplysning om navn, adresse, telefonnummer og e-mail til et bestyrelsesmedlem.

Årskontingent for 2022
Personligt medlemskab 305
Husstandsmedlemskab 400
Pensionistmedlemskab 205
Pensionistparmedlemskab 250

Forårsprogrammet 2022 er klar