Bestyrelsen i Foreningen NORDEN Horsens lokalafdeling består af følgende:

Formand og kontakt til program 
Dorthe Gislason
tlf. 20 44 00 93
dorthe@gislason.dk

Næstformand og kontakt til læsekredsen
Bodil Christensen
tlf. 21 17 56 28
bodichr@gmail.com

Kasserer
Connie Nielsen
42 15 85 74
connielisenielsen@gmail.com

Sekretær
Jytte Jul Betak
22 41 94 00
j.j.betak@gmail.com

Medlem af bestyrelsen
Hanne Kjær

40 75 92 80

hannecenterparken@gmail.com

Gunver Madsen

28 14 27 12

gunverskaffe@gmail.com