Bestyrelsen i Foreningen NORDEN Horsens lokalafdeling består af følgende:

Formand og kontakt til program og læsekredsen
Dorthe Gislason
tlf. 20 44 00 93
dorthe@gislason.dk

Næstformand og kontakt til læsekredsen
Bodil Christensen
tlf. 21 17 56 28
bodichr@gmail.com

Kasserer
Walther Knudsen
29 72 87 25
waltherknudsen@gmail.com

Sekretær
Jytte Jul Betak
22 41 94 00
j.j.betak@gmail.com

Presseansvarlig 
Viola Kristiansen
26 13 86 42
violak@sol.dk

Medlem af bestyrelsen
Connie Nielsen
42 15 85 74

connielisenielsen@gmail.com